ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το εργαστήριο γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου έχει σύγχρονη και άρτια οργάνωση. Αποτελεί ένα χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης, δημιουργίας και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.

Είναι εγκατεστημένο στο διδακτήριο της Χαριλάου. Διδάσκει η κα. Ελένη Ηλιάσκου η οποία βοηθάει τους μαθητές να ανκαλύψουν κλίσεις και δεξιότητες που διαθέτουν.