Προγράμματα Σπουδών 2017

Γ΄ Λυκείου
Θετικός
Ιατρικός
Οικονομικός
Ανθρωπιστικός
Μαθηματικά
5
Χημεία
3
Μαθηματικά
5
Αρχαία
5
Χημεία
3
Βιολογία
3
Προγραμματισμός
2
Λατινικά
3
Φυσική
4
Φυσική
4
Α. Ο. Θ.
2
Ιστορία
2
Έκθεση
2
Έκθεση
2
Έκθεση
2
Έκθεση
2
       
Καλοκαιρινά - Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου
Θετικός
Ιατρικός
Οικονομικός
Ανθρωπιστικός
Μαθηματικά
4
Χημεία
4
Μαθηματικά
6
Αρχαία
6
Χημεία
4
Βιολογία
4
Προγραμματισμός
2
Λατινικά
3
Φυσική
4
Φυσική
4
Α. Ο. Θ.
2
Ιστορία
3
       
Β΄ Λυκείου
 
Θετικός
Ανθρωπιστικός
 
 
Άλγεβρα
2
Αρχαία
4
 
 
Χημεία
2
Έκθεση
2
 
 
Έκθεση
2
Λατινικά / Ιστορία
2
 
 
Φυσική
2
Άλγεβρα
2
 
 
Μαθηματικά Πρ.
2
   
       
Α΄ Λυκείου
 
Γενικής Παιδείας
 
 
Άλγεβρα
2
 
 
Χημεία
2
 
 
Έκθεση
2
 
 
Φυσική
2
 
 
Αρχαία
2
 
     
Γυμνάσιο
 
Μαθηματικά
4
 
 
Έκθεση
2
 
       
Απόφοιτοι
Θετικός
Ιατρικός
Οικονομικός
Ανθρωπιστικός
Μαθηματικά
5
Χημεία
3
Μαθηματικά
5
Αρχαία
5
Χημεία
3
Βιολογία
3
Προγραμματισμός
2
Λατινικά
3
Φυσική
4
Φυσική
4
Α. Ο. Θ.
2
Ιστορία
2
Έκθεση
2
Έκθεση
2
Έκθεση
2
Έκθεση
2
       
ΕΠΑ. Λ.