ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο όμιλος των φροντιστηρίων ΗΛΙΑΣΚΟΣ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς ομίλους της Θεσσαλονίκης σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό. Διαθέτει 1300 τετραγωνικά μέτρα αίθουσες διδασκαλίας κατανεμημένες σε έξη διδακτήρια ανεπτυγμένα σε κομβικές θέσεις της ευρύτερης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.
 • Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

  Γωνία Τσιμισκή 61 με Αγίας Σοφίας

  τηλ. 2310257523

 • Στη Χαριλάου

  Γωνία Κ. Καραμανλή 149 με Μαρτίου

  τηλ. 2310323245

 • Στην Πυλαία

  Γωνία Εγνατίας με Δελφών

  Στο τέρμα των Λεωφορείων της Πυλαίας

  τηλ. 2310334406

 • Στην Καλαμαριά

  Πεζόδρομος - Δίπλα στην Εθνική τράπεζα

  τηλ. 2310450466

 • Στους Αμπελόκηπους

  Πλατεία Επταλόφου

  τηλ. 2310 732395

 • Στα Πεύκα

  Λεωφόρος Παπανικολάου 116 και Μαβίλη 4

  τηλ. 2310 672545

Επιδόσεις του Φροντιστηρίου

Το φροντιστήριο μας με την άρτια οργάνωση που διαθέτουν, με τους πολλούς καταξιωμένους καθηγητές που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό μας σχήμα, με τη συνέπεια και τη σοβαρότητα που μας διακρίνει, με τα μελετημένα και δοκιμασμένα προγράμματα μας, με τη προσεκτική και συνεχή αξιολόγηση των καθηγητών μας, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν παράδοση όσον αφορά την προετοιμασία των Ομογενών για τις Πανελλαδικές. Αποτέλεσμα της μεθοδικής μας προσπάθειας είναι οι μεγάλες και πολλές επιτυχίες των μαθητών μας σε σχολές υψηλής ζήτησης καθώς και ολοένα αυξανόμενος αριθμός των Ομογενών που εμπιστεύονται σε μας την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.

Βοηθήματα

Η πληθώρα και η αρτιότητα των βοηθημάτων που το φροντιστήριο μας παρέχει στους μαθητές του, σε όλα τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας της δουλειάς που γίνεται.

Ίδιοι καθηγητές

Οι ίδιοι καθηγητές διδάσκουν σε όλα τα διδακτήρια και συνδυάζουν εμπειρία και όρεξη για δουλειά.

Επικοινωνία μαθητών - καθηγητών

Δημιουργική συνεργασία, διδασκόντων και διδασκομένων, συνειδητή πειθαρχία, πιστή τήρηση του προγράμματος, ουσιαστικός διάλογος και πολύπλευρη διάχυση γνώσεων, είναι για μας το ζητούμενο, το επιδιωκόμενο και το δεδομένο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου

Παρακολούθηση από κοντά της προόδου και των επιδόσεων του κάθε μαθητή μας αναφορικά με την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Άμεση ενημέρωση του ίδιου του μαθητή και των γονιών του για την προσπάθεια που γίνεται. Μελετημένες παρεμβάσεις για σωστή διαχείριση χρόνου. Αθλητικές προετοιμασίες για σχολές που το απαιτούν. Όλα τα παραπάνω δίνουν μια εικόνα για το πόσο σοβαρά, επαγγελματικά και ολοκληρωμένα αντιμετωπίζουμε την παρεχόμενη φροντιστηριακή παιδεία.

Διεύθυνση

Τη γενική διεύθυνση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού ομίλου, έχει ο Κος Καλόγνωμος Ηλιάσκος, δοκιμασμένος εκπαιδευτικός με τεράστια εμπειρία και αμέτρητες επιτυχίες στα φροντιστηριακά δρώμενα της Θεσσαλονίκης.