ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

01 |ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

3h

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

3h

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΣ

3h

ΑΡΧΑΙΑ (ΓΝΩΣΤΟ / ΑΓΝΩΣΤΟ / ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ) *

5h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΑΟΘ

3h

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2h

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

5h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.*

5h

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.

2h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

* (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

3h

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

3h

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΣ

3h

ΑΡΧΑΙΑ (ΓΝΩΣΤΟ / ΑΓΝΩΣΤΟ / ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ) *

5h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΑΟΘ

3h

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2h

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. *

5h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. *

5h

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.

2h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

* (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

3h

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

3h

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΣ

3h

ΑΡΧΑΙΑ (ΓΝΩΣΤΟ / ΑΓΝΩΣΤΟ / ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ) *

5h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΑΟΘ

3h

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2h

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. *

5h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. *

5h

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.

2h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

* (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)


Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ)

ΘΕΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

2h

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

2h

ΑΡΧΑΙΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

2h

ΧΗΜΕΙΑ

2h

ΧΗΜΕΙΑ

2h

ΑΡΧΑΙΑ (ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ)

2h

ΑΛΓΕΒΡΑ

2h

ΑΛΓΕΒΡΑ

2h

ΑΛΓΕΒΡΑ

2h

ΕΚΘΕΣΗ

2h

ΕΚΘΕΣΗ

2h

ΕΚΘΕΣΗ

2h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

2h

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) **

ΘΕΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

2h

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

2h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

2h

ΑΡΧΑΙΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

2h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

2h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

2h

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΣ

2h

ΑΡΧΑΙΑ (ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ)

2h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

2h

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

2h

ΑΟΘ

1h

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

1h

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.

1h

** (Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ

2h

ΧΗΜΕΙΑ

2h

ΑΛΓΕΒΡΑ

2h

ΕΚΘΕΣΗ

2h

ΑΡΧΑΙΑ *

2h

* (ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ)

Α΄, Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου δημιουργούνται ειδικά τμήματα μαθηματικών και έκθεσηςανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ*

4h

ΕΚΘΕΣΗ

2h

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

2h

* (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΛ

ΑΛΓΕΒΡΑ

2h

ΕΚΘΕΣΗ

2h

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Α΄, Β΄ & Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

4h - 6h

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

4h - 6h