ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

01 | ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

02 | ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

03 | ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

04 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ


Ο όμιλος των φροντιστηρίων ΗΛΙΑΣΚΟΣ κοντά στους Έλληνες του Εξωτερικού/p>

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΑ «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ»Υπηρεσίες Παιδείας Υψηλού Επιπέδου;Ο όμιλος «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ» Υπηρεσίες Παιδείας Υψηλού Επιπέδου:

1) Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς ομίλους της Θεσσαλονίκης σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό.Διαθέτει 1300 τετραγωνικά μέτρα αίθουσες διδασκαλίας κατανεμημένες σε έξι διδακτήρια ανεπτυγμένα σε κομβικές θέσεις της ευρύτερης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.
2) Με την άρτια οργάνωση που διαθέτει, τις μοντέρνες εγκαταστάσεις στα κεντρικότερα σημεία της πόλης, με τους πολυάριθμους καταξιωμένους καθηγητές που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό μας σχήμα, με τη συνέπεια και τη σοβαρότητα που μας διακρίνει, με τα μελετημένα και δοκιμασμένα προγράμματα μας, με την προσεκτική και αδιάκοπη αξιολόγηση των καθηγητών μας, έχει καταφέρει να δημιουργήσει παράδοση όσον αφορά την προετοιμασία των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
3) Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, μπορεί να εξασφαλίσει τη διαμονή των μαθητών στη Θεσσαλονίκη με προνομιακό κόστος.
4) Διαθέτει την δική του εκδοτική εταιρία με τις αποκλειστικές εκδόσεις «ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ». Η πληθώρα και η αρτιότητα των βοηθημάτων που το φροντιστήριο μας παρέχει στους μαθητές του, γραμμένα από άρτια καταρτισμένους καθηγητές - συγγραφείς, σε όλα τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας της δουλειάς που γίνεται.
5) Οι καθηγητές που διδάσκουν είναι ίδιοι σε όλα τα διδακτήρια. Συνδυάζουν εμπειρία και μεθοδικότητα, όρεξη για δουλειά και αγάπη για τα παιδιά, ανεξαρτήτως τάξης, ή ηλικίας των μαθητών.
6) Στους εκπαιδευτικούς μας χώρους πάντα προωθείται η δημιουργική συνεργασία, διδασκόντων και διδασκομένων με συνειδητή πειθαρχία και πιστή τήρηση του προγράμματος.Ουσιαστικό ρόλο παίζει ο διάλογος και η πολύπλευρη διάχυση γνώσεων και αυτό είναι για μας το ζητούμενο, το επιδιωκόμενο και το δεδομένο στην εκπαιδευτική διαδικασία.ΓΙΑΤΙ Υπηρεσίες Παιδείας Υψηλού Επιπέδου;1) Στα Ηλιάσκος Φροντιστήρια υπάρχει η δυνατότητα να φοιτήσουν μαθητές οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα για προετοιμασία, παρακολουθώντας μαθήματα μέσω internet, σε όλες τις τάξεις του Λυκείου καθώς και για την προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
2) Τα μαθήματα των Ελλήνων του Εξωτερικού πραγματοποιούνται στο διδακτήριο στο κέντρο για την ευκολότερη πρόσβαση των μαθητών σε οποιαδήποτε περιοχή και αν μένουν, είτε γνωρίζουν τη Θεσσαλονίκη είτε όχι.
3) Υπάρχει συστηματική παρακολούθηση από κοντά της προόδου και των επιδόσεων του κάθε μαθητή σχετικά με την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, από τους υπεύθυνους καθηγητές του τμήματος.Άμεση ενημέρωση του ίδιου του μαθητή και των γονιών του για την προσπάθεια που γίνεται καθώς επίσης και για τον τρόπο που θα μπορέσει να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει.
4) Μελετημένες παρεμβάσεις για σωστή διαχείριση χρόνου. Δημιουργία οργανογραμμάτων μελέτης στο σπίτι ή στους χώρους μας που δρουν ως αναγνωστήρια, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού σε εξατομικευμένο επίπεδο.
5) Τακτικά διαγωνίσματα διάρκειας τριών ωρών, υπό την επιτήρηση έμπειρων καθηγητών και σε συνθήκες πανελλαδικών εξετάσεων, βάση προγράμματος που ορίζεται από την αρχή της περιόδου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη οργάνωση και αποδοτική διαχείριση του χρόνου των μαθητών καθώς επίσης αποκτάται εμπειρία από τους υποψήφιους και τονώνεται η αυτοεκτίμησήτους.
6) Επιπλέον ώρες διδασκαλίας εκτός του προγράμματος για περισσότερη εμβάθυνση και αφομοίωση της ύλης.
7) Τμήματα αριστούχων με αυστηρά κριτήρια, ομογενή για την επίτευξη υψηλών στόχων.
8) Λειτουργία χώρων αναγνωστηρίου – βιβλιοθήκης, σε κάθε διδακτήριο για τους υποψήφιους που το επιλέξουν.
9) Ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων. Οργάνωση ημερίδων διαχείρισης άγχους, σωστής διατροφής και επαγγελματικού προσανατολισμού από κορυφαίους επιστήμονες του κλάδου τους.
10) Αθλητικές προετοιμασίες για σχολές που το απαιτούν.
11) Σύγχρονο και άρτια οργανωμένο εργαστήριο γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου για τους υποψήφιους που χρειάζονται έναν δυναμικό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερού τους χρόνου.
12) Εκδηλώσεις κοινωνικοποίησης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα κοινωνικής φύσης.
13) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Βοήθεια σε ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες.
14) Την εκπαιδευτική διαδικασία πλαισιώνουν άριστοι καθηγητές - εκπαιδευτικοί με μεγάλη εμπειρία, συγγραφικό έργο, αγάπη προς τον μαθητή και μεγάλη διάθεση για την επίτευξη του τελικού στόχου, που είναι η επιτυχία στο πανεπιστήμιο και η προσπάθεια να γίνουν οι μαθητές μας καλύτεροι άνθρωποι.ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑΌλα τα παραπάνω δίνουν μια εικόνα για το πόσο σοβαρά, επαγγελματικά και ολοκληρωμένα αντιμετωπίζουμε την παρεχόμενη φροντιστηριακή παιδεία.

1) Αποτέλεσμα της μεθοδικής μας προσπάθειας είναι οι μεγάλες και οι πολλές επιτυχίες των μαθητών μας σε σχολές υψηλής ζήτησης από όλα τα σχολεία της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των Ελλήνων ομογενών από σχολεία του εξωτερικού που μας εμπιστεύονται για την προετοιμασία τους στις εξετάσεις.
2) Για τον όμιλό μας η διαφήμιση είναι οι χιλιάδες ικανοποιημένοι γονείς στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, οι ευχαριστημένοι και επιτυχημένοι μαθητές μας και γιατί όχι μελλοντικοί μας πελάτες, με τα δικά τους παιδιά, καθώς το έργο μας συνεχίζεται αδιάκοπα.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣΟι ειδικές κατηγορίες και οι προϋποθέσεις ένταξης σ' αυτές των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αριθ. Φ.151/33886/Β6/2008 (ΦΕΚ 556/Β΄), Φ.151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636/Β΄) και Φ.151/121021/Β6/2009 (ΦΕΚ 2216/Β΄), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 2282/Β΄), Φ.151/19155/Β6/2010 (ΦΕΚ 220/Β΄), Φ.151/77347/Β6/2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄), Φ.151/41977/Β6/2011 (ΦΕΚ 832/Β΄), Φ.151/64998/Β6/2011 (ΦΕΚ 1307/Β΄) και Φ.151/79076/Β6/2012 (ΦΕΚ 2153/Β΄ και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2244/Β΄), Φ.151/61567/Α5/2015 (ΦΕΚ 814/Β’), Φ.151/213895/Α5/2015 (ΦΕΚ 2954/Β’), Φ.151/47149/Α5/2016 (ΦΕΚ 820/Β’ και διόρθωση σφάλματος 1126/Β’), Φ.151/63620/Α5/2016 (ΦΕΚ 1092/Β’),Φ.151/145949/Α5/2016 (ΦΕΚ 2991/Β’), Φ.151/220830/Α5/2016 (ΦΕΚ 4515/Β’), Φ.151/82115/Α5/2017 (ΦΕΚ 1873/Β’) όμοιες αποφάσεις.

Περισσότερα

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ


100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ!ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ "2020-2021" ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ:

ΤΟΓ. ΟΛΓΑ (Βέλγιο - Βρυξέλλες) --> ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΛΙΖΑΡΑΣΒ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Μόναχο) --> ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΜΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΘ (3η ΘΕΣΗ)

ΠΑΠΑΓΕΩΡ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ (Ντύσελντορφ) --> ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΜΑΚ (1η ΘΕΣΗ)

ΘΕΟΔΩΡ. ΟΡΦΕΑΣ (Μόναχο) --> ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΘ (3η ΘΕΣΗ)

ΤΖΙΑΛ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Βέλγιο) --> ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑΠερισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Περισσότερα