ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

01 |ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 & 2

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

6h

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

6h

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΣ

5h

ΑΡΧΑΙΑ (ΓΝΩΣΤΟ / ΑΓΝΩΣΤΟ / ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ)

7h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

6h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

6h

ΑΟΘ

4h

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

4h

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

6h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

7h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

7h

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.

5h

ΕΚΘΕΣΗ

5h

ΕΚΘΕΣΗ

5h

ΕΚΘΕΣΗ

5h

ΕΚΘΕΣΗ

5h

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3, 4 & 5

 

ΕΚΘΕΣΗ

9h

 

Τα μαθήματα των Ελλήνων του Εξωτερικού, πραγματοποιούνται στο διδακτήριο στο κέντρο για την ευκολότερη πρόσβαση των μαθητών σε οποιαδήποτε περιοχή και αν μένουν, είτε γνωρίζουν τη Θεσσαλονίκη είτε όχι.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στα Ηλιάσκος Φροντιστήρια υπάρχει η δυνατότητα να φοιτήσουν μαθητές οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα για προετοιμασία, παρακολουθώντας μαθήματα μέσω internet, σε όλες τις τάξεις του Λυκείου καθώς και για την προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Β΄ ΠΡΟΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 & 2

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

4h

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

4h

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

4h

ΑΡΧΑΙΑ (ΓΝΩΣΤΟ / ΑΓΝΩΣΤΟ / ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ)

5h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

4h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

4h

ΑΟΘ

4h

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

4h

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

4h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

5h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

5h

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.

4h

ΕΚΘΕΣΗ

4h

ΕΚΘΕΣΗ

4h

ΕΚΘΕΣΗ

4h

ΕΚΘΕΣΗ

4h

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3, 4 & 5

 

ΕΚΘΕΣΗ

6h

 Α΄ ΠΡΟΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 & 2

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

3h

ΑΡΧΑΙΑ (ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ)

3h

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΑΡΧΑΙΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

3h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

3h

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3h

ΑΛΓΕΒΡΑ

3h

ΑΛΓΕΒΡΑ

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

ΕΚΘΕΣΗ

3h

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3, 4 & 5

 

ΕΚΘΕΣΗ

4h

 

Επιπλέον των κανονικών προγραμμάτων υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένου προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών σε όλες τις τάξεις του λυκείου.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

02 |ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Δείτε τον οδηγό σπουδών